menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Budowa i modernizacja przyłączy i sieci ciepłowniczych w latach 2019-2021

13.08.2018

Veolia Energia Polska informuje, że został zmieniony termin złożenia ofert z 24.08.2018 na 14.09.2018. Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Na stronie zostało umieszczone zaktualizowane ogłoszenie.

Plik do pobrania Ogłoszenie -aktualizacja

Menu główne