menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni kotłów i wymienników ciepłowniczych w EC3 i EC4 w latach 2018-2020

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pawel.scibior@veolia.com , podając w tytule numer przetargu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
VEOLIA ENERGIA POLSKA SA S.A.
Biuro w Łodzi,
92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5,
Recepcja budynek „E”
w terminie do dnia 08.02.2018r. do godz.12.00.
 
UWAGA: 
Zmiana terminu zlożenia ofert wstępnych. Aktualny termin - do dnia 15.02.2018r. do godziny 12.00.