menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej w podziale na zadania od 1 do 2

Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Zadanie 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej os. Teofilów od EC-3 do K-889 ul. Aleksandrowska - etap 2 od K-868 do K-889 ul. Aleksandrowska

Zadanie 2: Przebudowa wodnej sieci ciepłowniczej osiedlowej od K-218 ul. Podrzeczna do K-231 ul. Smugowa.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Tryb postępowania: Przetarg jest dwustopniowy z wykorzystaniem negocjacji.

 

Data ogłoszenia: 02.10.2017r.

 

Termin składania ofert wstępnych: 02.11.2017r. do godz. 14:00.

 

Miejsce składania ofert:

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź

Budynek E, parter - Recepcja

 

Do niniejszego postępowania stosuje się zapisy Instrukcji UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, której treść udostępniona jest poniżej.

Plik do pobrania 1_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zadanie 1

Plik do pobrania 1 Zamknięcie postępowania zadanie 2