menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej w podziale na zadania od 1 do 6

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań,

działając jako pełnomocnik Zamawiającego zaprasza do złożenia ofert wstępnych na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

 

Zadanie 1:

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-173/4 do K-173/9 wraz z przyłączami

Zadanie 2:

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 2 od K-173/9 wraz z przyłączami w kierunku ulicy Gdańskiej 74 i w kierunku ul. Struga 24 w Łodzi

Zadanie 3:

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej pomiędzy sieciami preizolowanymi między komorami K-860 a K-3108/14 ze zmianą trasy na wschodnią stronę ulicy Brukowej w Łodzi na wysokości posesji Brukowa 4 i 6/8 z przebudową odcinka sieci 2xDn300 na przyłącze 2xDn50 do bud. Brukowa 7 w Łodzi

Zadanie 4:

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1

Zadanie 5:

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami.

Zadanie 6:

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z S-3/1 os. Gwiazdowa do Gwiazdowa 11 w Łodzi wraz z przyłączami

 

Tryb postępowania

Przetarg jest dwustopniowy z wykorzystaniem negocjacji. Zamawiający dopuszcza do udziału w II etapie postępowania Wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne i wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający prowadzi negocjacje techniczne i negocjacje warunków umowy z wszystkimi wykonawcami dopuszczonymi do II etapu. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może dokonać zmiany wymagań dotyczących zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz doprecyzować lub uzupełnić SWZ. Zamawiający zaprasza Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje do składania ofert. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje ostateczną SWZ, wzór umowy oraz informację o miejscu i terminie składania ofert oraz informację o terminie związania ofertą.

 

Termin składania ofert

Do dnia 26.09.2017  do godziny 17:00.

 

Miejsce składania ofert

Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566,

Budynek „C”, na Placu Unii Lubelskiej, V piętro.

Wykonawcy powinni powoływać się na numer postępowania podany w ogłoszeniu.

 

UWAGA

Informacja dla Wykonawców

Z dniem 12.09.2017 r. wprowadzono zmiany do SWZ cz. I, w pkt. 3 pt: "WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU", w ppkt. 6 dodano pppkt. f dla każdego z sześciu zadań.

 

Plik do pobrania Specyfikacja Warunków Zamówienia Fisza 1.2 część Formalno-Prawna i techniczna wraz z załącznikami

Plik do pobrania Zadanie 1 - ul.Gdańska etap I

Plik do pobrania Zadanie 2 - ul.Gdańska Etap II

Plik do pobrania Zadanie 3 - ul.Brukowa

Plik do pobrania Zadanie 4 - ul.Berka Joselewicza etap I

Plik do pobrania Zadanie 5 - ul.Radogoszcz Glinki etap I

Plik do pobrania Zadanie 6 - ul.Gwiazdowa

Plik do pobrania Publikacja 25.08.2017 w TED - 335527-2017