menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Naprawa główna „wg poziomu utrzymania P5 DSU” lokomotywy SM42 nr 2050 serii SM42 (6d) w EC-3 Veolia Energia Łódź S.A.

Informacje dla Wykonawców:

06.06.2017r

Zamawiający przesunął termin złożenia ofert na dzień 12.06.2017r. Godzina i miejsce złożenia ofert pozostają bez zmian. 

Plik do pobrania Ogłoszenie