menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Prawo (do) czystego powietrza

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczalnych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków, przyjętą pod koniec 2013 r. Stało się to początkiem dyskusji nad koniecznością zmiany prawa, czego efektem jest przyjęcie przez Senat nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Dzięki wprowadzonym zmianom samorządy będą miały nowe narzędzia do walki z zanieczyszczeniami, emitowanymi przez sektor bytowo-komunalny. To bardzo istotne, bowiem jak pokazują dane Inspekcji Ochrony Środowiska za nieodpowiedni stan jakości powietrza w Polsce w blisko 90% odpowiada sektor bytowo-komunalny, w ok. 4%  – transport.  Przemysł odpowiada zaledwie za ok. 2%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż w gospodarstwach domowych nierzadko spalany jest złej jakości węgiel, a także odpady (butelki plastikowe, worki foliowe itp.). Nie bez znaczenia są także używane przez mieszkańców stare urządzenia grzewcze, niesprawne przewody kominowe, a także zły stan techniczny instalacji kotłowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na 5,5 mln domów jednorodzinnych, aż 70% ogrzewanych jest za pomocą pieców, w których oprócz węgla spala się dosłownie wszystko. W efekcie do atmosfery uwalniane są szkodliwe pyły i dymy, które kumulują się nad miejscowościami, tworząc zjawisko zwane niską emisją.

 

Przepis na sukces?

Polska nie jest liderem w zakresie czystego powietrza. Wręcz przeciwnie. W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska pn. „Air quality in Europe – 2013” wskazano, że spośród 28 państw Unii Europejskiej pod względem jakości powietrza nasz kraj znajduje się na przedostatniej pozycji. Gorsze wyniki osiągnęła jedynie Bułgaria. Ten fakt również stał się motorem do dyskusji nad zmianami w prawie  środowiskowym. Zgodnie z zaproponowanymi w nowelizacji zmianami, sejmiki wojewódzkie będą mogły za pomocą uchwał określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania, a także parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Umożliwi ona również sejmikom określenie granic obszaru objętego zakazami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych, parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń oraz obowiązki podmiotów objętych uchwałą i organów administracji. Uchwała będzie mogła też ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku.

 

Coś za coś

Nowelizacja da także możliwość kompensacji emisji poprzez ograniczenie niskiej emisji od osób fizycznych, czego obecne prawo nie przewiduje. Jest to niewątpliwie istotna zmiana, bowiem firmy, które poprzez wsparcie mieszkańców przyczynią się do likwidacji niskiej emisji będą mogły zlokalizować na danym terenie swoją inwestycję. Oznacza to nie tylko nowe miejsca pracy w regionie, ale też… czyste powietrze!

Dokument czeka obecnie na podpis prezydenta, po czym wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

 

autor: Małgorzata Masłowska-Bandosz / ABRYS

Menu główne