menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Samorządy dotują, liczą i… edukują

Coraz więcej samorządów podejmuje walkę z niską emisją. Robią tak nie tylko dlatego, że wymaga tego od nich prawo, ale także po to by powietrze, którym oddychają mieszkańcy było czyste. Znają bowiem wartość dobrej jakości powietrza na swoim terenie…

 

Działania podejmowane przez samorządy w celu poprawy jakości powietrza są bardzo różne. W wielu miejscowościach mieszkańcom udzielane są dotacje na zmianę systemu ogrzewania. Tak jest m.in. w Rybniku, Raciborzu, Bielsku-Białej, Poznaniu, Krakowie, Mysłowicach i wielu innych. Przykładowo Urząd Miasta Krakowa proponuje dofinansowanie każdemu, kto zdecyduje się na zmianę ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe, olejowe, bazujące na odnawialnych źródłach energii (kolektory lub pompy ciepła) lub ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Wysokość dotacji może wynieść nawet do 100% poniesionych kosztów na inwestycję, przy czym nie może to być więcej niż 900 zł na każdy kW mocy. Średnia dotacja to ok. 15 tys. zł.

 

Raz, dwa, trzy…

Sporo samorządów w ostatnim czasie zajęło się też inwentaryzacją źródeł ciepła w mieście, bowiem by podjąć skuteczne działania często trzeba wcześniej zdiagnozować problem. Tak jest np. w Bydgoszczy, gdzie od stycznia br. trwa akcja „Policzmy się z niską emisją”, w ramach której ankieterzy odwiedzą wybrane dzielnice miasta i zapytają mieszkańców m.in. o rodzaj ogrzewania, ilość, rodzaj i moc pieców, ilość spalanego paliwa, a także plany dotyczące zmiany ogrzewania i termomodernizacji budynku. Inwentaryzacja jest połączona z akcją promocyjną – emisją spotów radiowych i telewizyjnych, plakatami, billboardami, ulotkami itp. W ostatnim czasie taka inwentaryzacja miała miejsce także w Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Kędzierzynie-Koźlu, Cieszynie, Wieliczce i wielu innych miastach.

 

Po pierwsze: edukacja

Jak pokazują przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska badania świadomości Polaków, główną przyczyną złej jakości powietrza, zdaniem mieszkańców, są zakłady energetyczne, przemysł i transport samochodowy. Rzadko wskazywane są domowe paleniska i lokalne kotłownie, które w rzeczywistości mają największy wpływ na jakość powietrza. Z danych Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza, wynikający z przekroczeń dopuszczalnego stężenia pyłu PM 10 w Polsce w ponad 90% odpowiada sektor bytowo-komunalny. Wynika to ze użytkowania przez mieszkańców starych, nieefektywnych pieców, spalania złej jakości paliw, a także wadliwym działaniem instalacji grzewczych. Mieszkańcy często nie mają świadomości zagrożeń, jakie się z tym wiążą, dlatego niezbędna jest edukacja w tym zakresie. Ciekawą akcję informacyjną dotyczącą szkodliwości spalania odpadów w piecach zorganizował m.in. Rybnik („Paląc śmieci, trujesz dzieci”), Lublin („Nie truj powietrza – miej wpływ na to, czym oddychasz”), a także Kraków („Bezpiecni”, „Uwaga, zły piec”).  

Mając na uwadze stan jakości powietrza w Łodzi i fakt, że niska emisja również jest powszechnym zjawiskiem w niej występującym Veolia Energia Łódź podjęła się realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej – „Niska emisja – wielka sprawa”.

 

autor: Małgorzata Masłowska-Bandosz / ABRYS

Menu główne