menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

BHP i zabezpieczenie obiektów

Plik do pobrania Organizacja i kontrola ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrona mienia Veolia Energia Łódź S.A.

Plik do pobrania Oświadczenie jednostki organizacyjnej

Plik do pobrania Wniosek o wystawienie przepustki tymczasowej

Plik do pobrania Załącznik do Wniosku o wystawienie przepustki tymczasowej

Plik do pobrania Wymagania BHP, p.poż. i ochrony środowiska

Plik do pobrania Oświadczenie o pokryciu kosztów kart magnetycznych

Plik do pobrania Alarmowanie i postępowanie w przypadku powstania pożaru w Veolia Energia Łódź SA

Plik do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla elektrociepłowni

Plik do pobrania Aneks do Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla elektrociepłowni

Plik do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla Zakładu Sieci Cieplnej

Plik do pobrania Postępowanie po zaistnieniu wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków w drodze do pracy lub z pracy

Plik do pobrania Zasady ruchu pojazdów na drogach wewnątrzzakładowych

Plik do pobrania Postępowanie w przypadku ingerencji w zabezpieczenia na ciągach komunikacyjnych i podłogach

Plik do pobrania Bezpieczeństwo pożarowe

Plik do pobrania Zabezpieczenie przeciwpożarowe prac spawalniczych

Plik do pobrania Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Menu główne