menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 2 (3 zadania)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 2 w podziale na zadania:
Zadanie 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1
Zadanie 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 2 od K-218 do K-434
Zadanie 3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 3 z K-1 w kierunku Joselewicza wraz z przyłączami
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/6053/18
 
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1106236
 
Data ogłoszenia: 23.04.2018r
 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
 
Termin składania ofert: 24.05.2018r godz.13.00
 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna
 
Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną umieszczane są w Bazie Konkurencyjności
 
26.04.2018
Zamawiający informuje, że w Bazie Konkurencyjności zostały zamieszczone w postaci osobnych plików (w tym również wersje edytowalne) formularze do wypełnienia przez Wykonawców
16.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej odpowiedź na pytanie Wykonawcy zadane w dniu 11.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 6053-18-Odpowiedzi_180516 oraz pliki 6053-18-Zad.1_Mapa ewidencyjna_zestawienie działek, 6053-18-Zad.2_Mapa ewidencyjna_zestawienie działek, 6053-18-Zad.3_Mapa ewidencyjna_zestawienie dzialek).
Zamawiający informuje, że z uwagi na problemy występujące z otwarciem formularzy zamieszczonych w Bazie konkurencyjności, formularze te zostały usunięte i ponownie opublikowane
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej odpowiedź na pytania Wykonawców zadane w dniu 10.05.2018 i 11.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 6053-18-Odpowiedzi_180516-1)
01.06.2018
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/6053/18 o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1” (do pobrania plik o nazwie 6053-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1) oraz w zakresie Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 2 od K-218 do K-434" (do pobrania plik o nazwie 6053-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2) i w zakresie Zadania 3 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 3 z K-1 w kierunku Joselewicza wraz z przyłączami" (do pobrania plik o nazwie 6053-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.3)

 

Plik do pobrania 6053-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 1

Plik do pobrania 6053-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 2

Plik do pobrania 6053-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 3

Plik do pobrania 6053-18-Odpowiedzi_180516

Plik do pobrania 6053-18-Zad.1_Mapa ewidencyjna_zestawienie działek

Plik do pobrania 6053-18-Zad.2_Mapa ewidencyjna_zestawienie działek

Plik do pobrania 6053-18-Zad.3_Mapa ewidencyjna_zestawienie działek

Plik do pobrania 6053-18-Odpowiedzi_180516-1

Plik do pobrania 6053-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1

Plik do pobrania 6053-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2

Plik do pobrania 6053-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.3

Menu główne