menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1 (4 zadania)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz. 1 w podziale na zadania:
Zadanie 1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami
Zadanie 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 2 z K-856 wraz z przyłączami
Zadanie 3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy - etap 2 od al. Włókniarzy 151 do K-3306
Zadanie 4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/6047/18
 
Nr referencyjny ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności: 1107036
 
Data ogłoszenia: 25.04.2018r
 
Tryb postepowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków publicznych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
 
Termin składania ofert: 28.05.2018r godz.13.00
 
Miejsce złożenia ofert: Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, Kancelaria Główna
 
Informacje dla Wykonawców:
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania poza dokumentacją techniczną umieszczane są w Bazie Konkurencyjności
27.04.2018
Zamawiający informuje, że w Bazie Konkurencyjności zostały zamieszczone w postaci osobnych plików (w tym również wersje edytowalne) formularze do wypełnienia przez Wykonawców
09.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w dniu 09.05.2018 (do pobrania pliki o nazwie 6047-18-Odpowiedzi_180509, 6047-18-Zad.3_Zestawienie materiałów preizolowanych)
16.05.2018
Zamawiający zamieścił w Bazie Konkurencyjności i na stronie internetowej odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w dniu 10.05.2018 i 11.05.2018 (do pobrania plik o nazwie 6047-18-Odpowiedzi_180516)
01.06.2018
Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/6047/18 o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 1 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 1 od K-2062 do K-856 wraz z przyłączami” (do pobrania plik o nazwie 6047-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.1); w zakresie Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2062 kierunek północ os. Retkinia "L" wraz z przyłączami - etap 2 z K-856 wraz z przyłączami" (do pobrania plik o nazwie 6047-18-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2) oraz w zakresie Zadania 3 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy - etap 2 od al. Włókniarzy 151 do K-3306" (do pobrania plik o nazwie 6047-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.3) i w zakresie Zadania 4 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej Chojny od K-4326 kierunek K-4382/2 ul. Kurczaki - etap 1 od K-4326 do K-4345" (do pobrania plik o nazwie 6047-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.4)

Plik do pobrania 6047-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 1

Plik do pobrania 6047-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 2

Plik do pobrania 6047-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 3

Plik do pobrania 6047-18 Dokumentacja techniczna Zadanie 4

Plik do pobrania 6047-18-Odpowiedzi_180509

Plik do pobrania 6047-18-Zad.3_Zestawienie materiałów preizolowanych

Plik do pobrania 6047-18-Odpowiedzi_180516

Plik do pobrania 6047-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.1

Plik do pobrania 6047-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.2

Plik do pobrania 6047-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.3

Plik do pobrania 6047-18 Zawiadomienie wybór oferty Zad.4

Menu główne