menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Remonty, przeglądy oraz ulepszenia silników w latach 2018-2020 zainstalowanych w Spółkach Grupy Veolia w Polsce

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy skierować na adres: pawel.scibior@veolia.com , podając w tytule numer przetargu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferty wstępne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
VEOLIA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Sp. z o.o.
Biuro w Łodzi,
92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5,
Recepcja budynek „E”
w terminie do dnia 13.10.2017r. do godz.12:00.

Plik do pobrania Ogłoszenie