menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Najczęstsze pytania

W jaki sposób mogę sprawdzić stan mojego salda?

Stan salda można sprawdzić kontaktując się z Działem Zarządzania Wierzytelnościami:

Nr telefonu: (42) 675 58 15,     e-mail: magdalena.kubiak@veolia.com

Nr telefonu: (42) 675-55-13,     e-mail: katarzyna.pawlowska@veolia.com

 

Co zrobić jeśli nie otrzymałem faktury za ciepło, z tytułu pozostałej sprzedaży bądź noty odsetkowej?

Należy wystąpić do Działu Zarządzania Wierzytelnościami o wydanie duplikatu faktury lub noty wysyłając pismo na adres:

Dział Zarządzania Wierzytelnościami

Veolia Energia Łódź S.A.

ul. Wieniawskiego 40,  93-564 Łódź

bądź

e-mail: magdalena.kubiak@veolia.com

 

 

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy wpłata dokonana przeze mnie wpłynęła na konto Veolii Energii Łódź S.A.?

Można to sprawdzić kontaktując się z Działem Zarządzania Wierzytelnościami:

Nr telefonu: (42) 675 58 15,    e-mail: magdalena.kubiak@veolia.com

Nr telefonu: (42) 675-55-13,    e-mail: katarzyna.pawlowska@veolia.com

 

 

Menu główne