menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Wzory wniosków

Plik do pobrania Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Plik do pobrania Wniosek o rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła za porozumieniem stron

Plik do pobrania Wniosek wypowiedzenie umowy sprzedaży ciepła

Plik do pobrania Wniosek o ponowne przyłączenie do ciepła systemowego

Plik do pobrania Wniosek dotyczący zmiany adresu

Plik do pobrania Wniosek o włączenie/wyłączenie węzła cieplnego

Plik do pobrania Wniosek o rozbudowę węzła centralnego ogrzewania

Plik do pobrania Wniosek o wydanie warunków technicznych

Plik do pobrania Wniosek o zwiększenie mocy zamówionej

Plik do pobrania Wniosek o zmniejszenie mocy zamówionej

Plik do pobrania Umowa przejęcia praw i obowiązków (wzór)

Menu główne