menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Wybór Wykonawcy usługi w zakresie ulepszenia, modernizacji, remontów, napraw awaryjnych i oceny stanu technicznego wentylatorów w układach technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni w spółkach Grupy Veolia w Polsce w latach 2019-2021

Plik do pobrania Ogłoszenie

Menu główne