×

Veolia Energia Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich i Zarząd Dróg i Transportu kontynuują prace w II etapie inwestycji, jaką Urząd Miasta Łodzi realizuje w ramach rewitalizacji obszarowej śródmieścia miasta. Kolejny odcinek sieci ciepłowniczej, do której będą mogły być podłączone budynki, które aktualnie nie mają dostępu do ciepła systemowego, powstaje w ul. Wschodniej pomiędzy ul. Jaracza i Narutowicza. Podłączenie okolicznych kamienic do sieci ciepłowniczej przełoży się na redukcję smogu. Inwestycja na ul. Wschodniej jest jednym z kluczowych projektów jakie wspólnie z Biurem ds. Rewitalizacji UMŁ planujemy zrealizować centrum miasta aby z jednej strony nastąpiła poprawa warunków życia mieszkańców, a z drugiej poprawiła się jakość powietrza.

Veolia Energia Łódź została wyróżniona tytułem „Innowacyjny Pracodawca” za innowacyjne podejście do kształtowania praktyk edukacyjnych w szkolnictwie. Tytuł przyznało Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W imieniu spółki nagrodę odebrała Marzena Cieślak, dyrektor ds. zasobów ludzkich.

W przypadku łódzkiej Veolii została doceniona współpraca w obszarze szkolnictwa zawodowego jaką od prawie 7 lat firma prowadzi z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. W ramach współpracy młodzież kształci się w dwóch klasach patronackich w zawodach technika energetyka i technika elektryka. Ponadto, Veolia dba o sprzęt do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych oraz wyposażenie warsztatów szkolnych. Uczniowie klas patronackich uczestniczą również w rzeczywistym środowisku pracy w trakcie praktyk zawodowych organizowanych w największej łódzkiej elektrociepłowni EC4. Dla najlepszych uczniów przygotowane są stypendia fundowane przez Veolię, a na zakończenie szkoły – atrakcyjne oferty zatrudnienia.

Wyróżnienie tytułem „Innowacyjny pracodawca” daje Veolii Energii Łódź podwójną motywację do dalszego angażowania się w rozwój szkolnictwa zawodowego w Łodzi.

Największa łódzka elektrociepłownia – EC4 Veolii Energii Łódź znalazła się w bogatym programie edukacyjno-turystycznym dedykowanym uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. Podczas pobytu w EC4 młodzież poznała proces technologiczny produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej oraz obejrzała wszystkie maszyny, urządzenia i obiekty z tym procesem związane. Wycieczka zakończyła się krótkim quizem z wiedzy o Veolii, ciepłownictwie i historii łódzkiej energetyki.

[masterslider id=”8″]

Podczas pikniku naukowego który odbył się w łódzkiej Manufakturze, na stoiskach łódzkich uczelni goście mogli m.in. poznać projekty zespołów: GUST Generative Urban Small Turbine – projektantów turbiny wiatrowej oraz SKN Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej, którzy eksponowali swoje pojazdy Eco Arrow. Oba zespoły młodych naukowców od lat wspiera łódzka spółka Veolii.
Udział Veolii w FNTiS podkreśla dobre relacje z łódzkim środowiskiem akademickim.

[masterslider id=”157″]

Bieg odbył się w Konstantynowie Łódzkim, a partnerem wydarzenia była Veolia. Zawody odbywały się pod honorowym patronatem Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego, Krzysztofa Habury, Starosty Powiatu Pabianice i Henryka Brzyszcza, Burmistrza Miasta Konstantynów Łódzki. Partnerstwo Veolii jest kontynuacją współpracy z miastem, które od 2016 roku jest zasilane ciepłem systemowym z łódzkiej sieci i z którego wywodzą się absolwenci Sportowej Akademii Veolia.

[masterslider id=”10″]

1 2 3 4 48