×

[masterslider id=”121″]

Veolia współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi w programie rewitalizacji miasta podłączając do sieci ciepłowniczej wyremontowane kamienice. Takie działanie ma wpływ na ograniczanie tzw. niskiej emisji w centrum miasta i poprawę warunków życia mieszkańców. Większość kluczowych inwestycji w mieście korzysta z ciepła systemowego Veolii. Ciepło systemowe z łódzkiej Veolii to produkt najwyższej jakości, ekologiczny, konkurencyjny wobec innych nośników ciepła, gwarantujący bezpieczeństwo dostaw i komfort użytkowania, którego stosowanie poprawia jakość życia w mieście. Łódzka Veolia szeroko angażuje się w rozwój miasta zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zarówno w obszarze środowiskowym, społecznym jak i ekonomicznym. Swoim klientom oferuje również nowoczesne rozwiązania techniczne służące wzrostowi efektywności energetycznej.

W skład łódzkiego systemu ciepłowniczego, którym zarządza Veolia, wchodzą dwie elektrociepłownie EC3 i EC4 oraz ponad 800 km sieci ciepłowniczej. Moc cieplna osiągalna urządzeń wytwórczych spółki wynosi 1624 MW, a elektryczna 404 MW. Potencjał produkcyjny stanowi 14 kotłów (8 parowych i 6 wodnych) i 7 turbozespołów.  Veolia obsługuje ponad 9300 węzłów ciepłowniczych. W latach 2006-2016 Veolia Energia Łódź przyłączyła do sieci ciepłowniczej ok. 4,5 mln m2 powierzchni obiektów, których łączna moc zamówiona przekroczyła 400 MW. W tym czasie liczba obsługiwanych przez łódzką Veolię węzłów cieplnych wzrosła o ponad 1200, a sieci ciepłowniczej przybyło aż 90 km.

Veolia Energia Łódź  jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. Veolia Energia Łódź kontynuuje 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich klientów. Zaopatruje  w ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. www.energiadlalodzi.pl

[ninja_tables id=”2704″]

1 2 3 6