×
PRUSZKÓW
Jednostka ewidencyjna: PRUSZKÓW
Działka nr 36/1 o powierzchni 3 133 m² w obrębie 03
Działka nr 105/1 o powierzchni 3 284 m² w obrębie 03
KW NR WA1P/00093142/2

Attachments