×

W związku z rozwojem telemetrii w łódzkim systemie ciepłowniczym, Veolia Energia Łódź przedstawia Państwu usługę monitoringu zużycia ciepła. Możliwości udostępniania danych realizowanych za pomocą naszego systemu telemetrii prezentujemy w dwóch wariantach:

Usługa BES –  usługa monitoringu zużycia ciepła

Dane z urządzeń telemetrycznych udostępniane są Odbiorcy poprzez stronę internetową. Odbiorca otrzymuje login oraz hasło i po zalogowaniu się na stronę internetową ma dostęp do danych telemetrycznych z węzłów objętych usługą.

Pakiet ciepłomierz

Przykładowe dane:

 • Numer licznika ciepła
 • Stan licznika ciepła [GJ]
 • Stan objętości [m3]
 • Temperatury zasilania i powrotu [ ⁰C]
 • Przepływ chwilowy [m3/h]
 • Moc chwilowa [MW]

Usługi realizowane w pakiecie:

 • Wykonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (dane historyczne obejmować będą okres od chwili bieżącej do maksymalnie jednego roku wstecz, początkiem danych historycznych będzie moment uruchomienia usługi).

Pakiet regulator pogodowy

Przykładowe dane:

 • Temperatura zewnętrzna [⁰C]
 • Temperatury obliczeniowe zasilania obiegów c.o., went. [⁰C]
 • Temperatury realizowane zasilania obiegów c.o., went. [⁰C]
 • Temperatura zadana c.w.u. [⁰C]
 • Temperatura realizowana c.w.u. [⁰C]

Usługi realizowane w pakiecie:

 • Zdalne zmiany nastaw regulatora pogodowego.

Pakiet „Regulator pogodowy” obejmuję również udostępnienie danych z ciepłomierza!

USŁUGA  BMS – usługa udostępniania danych
dla systemów zarządzania budynkiem

Dane z urządzeń telemetrycznych przekazywane są za pomocą pliku XML na serwer zewnętrzny,
do którego Odbiorca otrzymuje dostęp. Plik może być wystawiany na serwer z różną częstotliwością np.
co 15 minut. Z serwera zewnętrznego Odbiorca pobiera plik XML i zasila swój wewnętrzny system zarządzania budynkiem. Podobnie jak w przypadku usługi BES Odbiorca otrzymuje login i hasło.
Z serwerem można połączyć się tylko za pomocą protokołu FTPS.

Pakiet ciepłomierz

Przykładowe dane:

 • Numer licznika ciepła
 • Stan licznika ciepła [GJ]
 • Stan objętości [m3]
 • Temperatury zasilania i powrotu [ ⁰C]
 • Przepływ chwilowy [m3/h]
 • Moc chwilowa [MW]

Pakiet regulator pogodowy

Przykładowe dane:

 • Temperatura zewnętrzna [⁰C]
 • Temperatury obliczeniowe zasilania obiegów c.o., went. [⁰C]
 • Temperatury realizowane zasilania obiegów c.o., went. [⁰C]
 • Temperatura zadana c.w.u. [⁰C]
 • Temperatura realizowana c.w.u. [⁰C]

Pakiet „Regulator pogodowy” obejmuję również udostępnienie danych z ciepłomierza!

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietów BESowych i BMSowych dla ciepłomierza i regulatora pogodowego o dodatkowe parametry udostępniane Odbiorcy (np. ciśnienia instalacji węzła, odczyt wodomierza wody zimnej, procent otwarcia zaworu c.o. lub c.w.u. itp.), jednakże wymaga to indywidualnej oceny.

W przypadku urządzeń będących własnością Odbiorcy, to On ponosi koszty dostosowania ich do współpracy z modułem telemetrycznym. Wszystkie prace związane z dostosowaniem istniejących urządzeń mogą być wykonane przez Veolię Energię Łódź, a ewentualne koszty będą przedstawione po wykonaniu przez nią inwentaryzacji urządzeń w węzłach cieplnych.

W przypadku wyboru oferty Veolii Energii Łódź, zobowiązujemy się do przestrzegania następujących wytycznych:

 • zapewnienie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia dla potrzeb wykonania prac. Prace objęte zleceniem wykonują pracownicy Veolii Energii Łódź,
 • zabezpieczenie miejsca pracy pod względem bhp, ppoż. oraz zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy w trakcie jej realizacji,
 • utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których będą wykonywane prace.