×

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. „W sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), Elektrociepłownia EC3 kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z powodu znaczącej ilości olejów magazynowanych na terenie zakładu.

Attachments