×

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów Veolia Energia Łódź S.A. uprzejmie informuje, że istnieje możliwość dokonywania płatności za ciepło poprzez usługę: Polecenie zapłaty

CHCĄ PAŃSTWO ZAPOMNIEĆ O RACHUNKACH?

Mają Państwo dość tracenia czasu na comiesięczne opłacanie rachunków?
Usługa Polecenie zapłaty jest dla Państwa idealnym rozwiązaniem.

Polecenie zapłaty to popularna, prosta, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, np. rachunków za ciepło.

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warunki tej usługi. Teraz, w wyznaczonym terminie należność zostanie pobrana bezpośrednio z Państwa konta. Z wygody oferowanej przez Polecenie zapłaty mogą Państwo skorzystać, jeżeli mają Państwo konto bankowe.

PROSIMY OCENIĆ ZALETY

Proponujemy skorzystać z usługi, która gwarantuje Państwu:

Oszczędność

Polecenie zapłaty stanowi wygodną i nowoczesną usługę, z której warto skorzystać, aby zaoszczędzić czas oraz uniknąć ewentualnego obciążenia za spóźnioną płatność. Ponadto usługa Polecenie zapłaty jest realizowana bezpłatnie.

Komfort

Każdy rachunek „zapłaci się sam”; nie muszą Państwo pamiętać o terminie zapłaty, ani tym bardziej tracić czasu na stanie w kolejkach; opłata jest inicjowana automatycznie przez nas i pobierana z Państwa konta bankowego w terminie płatności faktury.

JAK DOŁĄCZYĆ DO WYGODNYCH?

1. Wypełniają Państwo druk „Zgoda na obciążenie rachunku” w dwóch egzemplarzach.

2. Druki podpisują Państwo zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Państwa banku.

3. Całość dostarczają Państwo lub przesyłają na adres:

 Veolia Energia Łódź S.A., Biuro Obsługi Klienta

 ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź

z dopiskiem: „Polecenie zapłaty”

lub bok.pl-vlod@veolia.com

4. Usługa jest uruchamiana w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia do Biura Obsługi Klienta „Zgody na obciążenie rachunku”.

JAK TO DZIAŁA?

1. Tak jak dotychczas otrzymają Państwo fakturę VAT, ale z informacją, że należności są regulowane w drodze Polecenia zapłaty.

2. W wyznaczonym terminie płatności Veolia Energia Łódź S.A. obciąży Państwa konto bankowe kwotą zgodną z przesłaną do Państwa fakturą.

3. Jeśli na Państwa koncie nie ma wystarczających środków pobranie należności zostanie ponowione w ciągu 2 dni.

4. Zawsze mogą Państwo odwołać pojedyncze Polecenie zapłaty z zachowaniem terminu min. 3 dni roboczych od dnia realizacji zlecenia.

W dowolnym momencie mogą też Państwo całkowicie zrezygnować z usługi wypełniając druk „Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku” i przekazując jeden jego egzemplarz do Banku, a drugi do Veolii Energia Łódź S.A.

Informujemy, że w przypadku zmiany konta, Odbiorca ciepła zobowiązany jest do dostarczenia nowego Polecenia zapłaty oraz odwołania poprzedniego zlecenia.

Druki dotyczące polecenia zapłaty mogą Państwo pobrać ze strony internetowej https://energiadlalodzi.pl/jak-placic-mniej/polecenie-zaplaty/ bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi lub wysyłając maila z prośbą o przesłanie druków na adres: bok.pl-vlod@veolia.com

Zgoda na obciążenie rachunku [pdf]

Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku [pdf]

Więcej o usłudze w Veolii Energia Łódź S.A. w Biurze Obsługi Klienta oraz w Oddziałach Credit Agricole Bank Polski S.A.

Attachments