×

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów Veolia Energia Łódź S.A. uprzejmie informuje, że istnieje możliwość dokonywania płatności za ciepło poprzez usługę:

Polecenie zapłaty

CHCĄ PAŃSTWO ZAPOMNIEĆ O RACHUNKACH?

Mają Państwo dość tracenia czasu na comiesięczne opłacanie rachunków?
Usługa Polecenie zapłaty jest dla Państwa idealnym rozwiązaniem.

Polecenie Zapłaty to popularna, prosta, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, np. rachunków za ciepło.

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warunki tej usługi. Teraz, w wyznaczonym terminie należność zostanie pobrana bezpośrednio z Państwa konta. Z wygody oferowanej przez Polecenie Zapłaty mogą Państwo skorzystać, jeżeli mają Państwo konto bankowe.

PROSIMY OCENIĆ ZALETY

Proponujemy skorzystać z usługi, która gwarantuje Państwu:

Oszczędność

Polecenie Zapłaty stanowi wygodną i nowoczesną usługę, z której warto skorzystać, aby zaoszczędzić czas oraz uniknąć ewentualnego obciążenia za spóźnioną płatność. Ponadto usługa Polecenie Zapłaty jest realizowana bezpłatnie.

Komfort

Każdy rachunek „zapłaci się sam”; nie muszą Państwo pamiętać o terminie zapłaty, ani tym bardziej tracić czasu na stanie w kolejkach; opłata jest inicjowana automatycznie przez nas i pobierana z Państwa konta bankowego w terminie płatności faktury.

JAK DOŁĄCZYĆ DO WYGODNYCH?

1.       Wypełniają Państwo druk „Zgoda na obciążanie rachunku” w dwóch egzemplarzach.

2.       Druki podpisują Państwo zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Państwa banku.

3.       Całość dostarczają Państwo lub przesyłają na adres:

 Veolia Energia Łódź S.A., Zespół ds. Obsługi Klienta

                     ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź

                     z dopiskiem: „Polecenie Zapłaty”

Usługa jest uruchamiana w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia do Wydziału Obsługi Klientów „Zgody na obciążanie rachunku”.

JAK TO DZIAŁA?

1. Tak jak dotychczas otrzymają Państwo fakturę VAT, ale z informacją, że należności są regulowane w drodze Polecenia Zapłaty.

2. W wyznaczonym terminie płatności Veolia Energia Łódź S.A. obciąży Państwa konto bankowe kwotą zgodną z przesłaną do Państwa fakturą.

3. Jeśli na Państwa koncie nie ma wystarczających środków pobranie należności zostanie ponowione w ciągu 2 dni.

4. Zawsze mogą Państwo odwołać pojedyncze Polecenie Zapłaty w terminie:

– 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia Państwa konta (w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),

– 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych osób).

W dowolnym momencie mogą też Państwo całkowicie zrezygnować z usługi wypełniając druk „Odwołanie zgody na obciążanie rachunku” i przekazując jeden jego egzemplarz do Banku, a drugi do Veolii Energia Łódź S.A.

Informujemy, że w przypadku zmiany konta, Odbiorca ciepła zobowiązany jest do dostarczenia nowego polecenia zapłaty oraz odwołania poprzedniego zlecenia.

Druki dotyczące polecenia zapłaty mogą Państwo pobrać ze strony internetowej https://energiadlalodzi.pl/jak-placic-mniej/polecenie-zaplaty/ bądź bezpośrednio w Zespole ds. Obsługi Klienta ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi (tel. kontaktowy: 42 675-57-24, 42 675-57-97).

Zgoda na obciążanie rachunku [doc] [pdf]

Odwołanie zgody na obciążanie rachunku [doc] [pdf]

Więcej o usłudze w Veolii Energia Łódź S.A. w Zespole ds. Obsługi Klienta oraz w Oddziałach Banku PEKAO S.A.

Regulacje prawne: Ustawa o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 794 wraz z późniejszymi zmianami)