×

Czym jest mała kogeneracja?

Kogeneracja to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Dzięki znacznie wyższej sprawności wykorzystania energii zawartej w paliwie uzyskiwane są korzyści finansowe dla użytkownika w postaci niższej i stabilnej ceny energii elektrycznej oraz cieplnej.

Założenia systemu

  • jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej,
  • poprawa efektywności energetycznej,
  • znaczne zmniejszenie emisji do środowiska.