×

Bakterie z rodzaju Legionella występują powszechnie we wszystkich naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, a przy braku działań prewencyjnych również w instalacjach ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Wraz ze wzrostem świadomości służb technicznych i sanitarnych powstają regulacje prawne określające standardy jakości wody oraz tryb postępowania w warunkach przekroczeń norm ilości bakterii z rodzaju Legionella. Konieczność implementacji przez Polskę w najbliższym czasie przepisów UE dot. jakości wody dla celów bytowych, znacznie rozszerzy grupę podmiotów objętych uregulowaniami, które będą musiały dostosować należące do nich instalacje c.w.u. do nowych wymogów prawa.

Veolia Energia Łódź obsługuje wielu Klientów m.in. z sektorów służby zdrowia czy usług np. hotele, dla których jakość dostarczonej wody ma kluczowe znaczenie. Celem Veolii jest utrzymanie takiego poziomu współpracy z Klientami, który pomoże minimalizować zagrożenia związane z występowaniem Legionelli.

Veolia Energia Łódź dzięki wyspecjalizowanej kadrze i zdobytemu doświadczeniu, świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zwalczania bakterii Legionella w instalacji c.w.u., w dwóch wariantach:

  • działania o charakterze doraźnym tj. wykonanie szoku termicznego instalacji wewnętrznej, czyszczenie, dezynfekowanie i usuwanie kamienia z zasobnika c.w.u. oraz montaż i kontrola zaworu antyskażeniowego;
  • zwalczanie bakterii Legionella w sposób ciągły innymi metodami, w ramach których Veolia gwarantuje uzyskanie pożądanego efektu.

Usługę możemy świadczyć na terenie całego województwa łódzkiego.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt e-mail: bok.pl-vlod@veolia.com