×

Szczegółowe warunki wprowadzenia ograniczeń lub przerwania dostaw ciepła oraz zasad współpracy ze służbami eksploatacyjnymi.

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła