×

Kogeneracja to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym zapewniające wzrost sprawności energetycznej i prowadzące do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych.

 

Zintegrowane działania producenta i dystrybutora ciepła systemowego pozwala na wspieranie kogeneracji i optymalizację środków produkcji. Klientowi gwarantuje się umiarkowane ceny przy zachowaniu odpowiedniej jakości i ciągłości dostaw. Inna korzyść z kogeneracji to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wynikające z bardziej efektywnego wykorzystania paliwa i urządzeń wytwórczych, dzięki czemu eliminuje się niskoemisyjne lokalne żródła węglowe zanieczyszczające powietrze w mieście.