×

Rozwój sieci ciepłowniczej Veolii Energii Łódź

Uciepłownienie obszarów miasta będących dotychczas poza zasięgiem sieci ciepłowniczej oraz utrzymanie pozycji lidera na dotychczasowym obszarze dostaw ciepła systemowego są podstawowymi kierunkami w Planie rozwoju VeoliI EnergiI Łódź. 

 

Veolia Energia Łódź uwzględnia w nim rozwój miasta w ramach projektu „Nowe Centrum Łodzi”, który jest dominującym atutem sprzyjającym utrzymaniu zakładanego poziomu mocy zamówionej. Ponadto jesteśmy gotowi zaopatrywać w ciepło nowe i rewitalizowane budynki mieszkaniowe, a także pofabryczne obiekty, które wzorem Centrum Manufaktura na nowo wpisują się w architektoniczny krajobraz miasta. Jednym z priorytetowych elementów Planu jest współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE) w zakresie rozwoju przemysłu.

 

Do najważniejszych projektów dla łódzkiej sieci ciepłowniczej w latach 2010-2020 należą:

 

  • przebudowa dworca Łódź-Fabryczna wraz z Nowym Centrum Łodzi, głównie w obszarze dawnej elektrociepłowni EC1;
  • rewitalizacja budynków mieszkaniowych w śródmieściu Łodzi;
  • rewitalizacja obiektów pofabrycznych – przede wszystkim dawnych zakładów Uniontex, Norbelana oraz obszaru Księżego Młyna;
  • uciepłownienie osiedla Stoki (dotychczas poza zasięgiem sieci ciepłowniczej ciepła systemowego);
  • uciepłownienie rejonu Rudy Pabianickiej (dotychczas poza zasięgiem sieci ciepłowniczej ciepła systemowego);
  • rozwój przemysłu w obszarze ŁSSE – Nowy Józefów;
  • rozwój budownictwa wielorodzinnego – Osiedla Janów i Olechów (południowo-wschodnia część miasta);
  • budowa stadionu sportowego dla klubu Widzew Łódź (wschodnia część miasta) oraz budowa stadionu miejskiego (zachodnia część miasta);
  • przebudowa dawnych zakładów WI-MA;
  • budowa Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej.

 

Potencjał ww. projektów szacowany wg mocy cieplnej wynosi kilkaset MW, co stanowi kilkanaście procent aktualnych mocy ciepła systemowego Veolii Energii Łódź.

 

Biorąc pod uwagę ewolucję rynku ciepła w Łodzi, zmiany uregulowań prawnych unijnych i krajowych oraz obowiązek zaopatrzenia miasta w ciepło, Veolia Energia Łódź systematycznie optymalizuje system ciepłowniczy, którym zarządza. Ma to szczególne znaczenia dla podniesienia efektywności działania elektrociepłowni (źródeł wytwarzania) i sieci ciepłowniczej (przesyłu), co z kolei przekłada się na oferowanie ciepła systemowego po cenie konkurencyjnej wobec innych nośników.