×

 

Ciepło systemowe to marka produktu, ciepła i ciepłej wody użytkowej, dostarczanego przez polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze do biur, mieszkań, zakładów przemysłowych i obiektów handlowych. Ciepło systemowe dostarczane jest do 15 milionów mieszkańców naszego kraju. To najbardziej przyjazny dla środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania. Nowoczesne systemy dostarczania ciepła systemowego pozwalają na racjonalne wykorzystanie energii z korzyścią dla środowiska i portfela użytkowników. Ciepło systemowe, przesyłane dzięki instalacjom ciepłowniczym, stanowi jeden z najważniejszych elementów infrastruktury polskich miast i jest elementem strategii zaopatrzenia miast w energię. Ciepło systemowe dostarczane do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej produkowane jest w elektrociepłowniach wraz z energią elektryczną, co jest optymalnym wariantem wykorzystania paliw. W procesie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji elektrociepłownie coraz częściej stosują biomasę. Jest to odzwierciedleniem szerokiego zaangażowania polskiej energetyki na rzecz ochrony środowiska poprzez zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Taka odpowiedzialność w połączeniu z efektywnością energetyczną czyni ciepło systemowe produktem nowoczesnym, zapewniającym zrównoważony rozwój miast. Marka ciepło systemowe legitymując się Godłem „Teraz Polska”, należy do grona produktów i usług będących wzorem biznesowego działania zarówno w obszarze rynkowym, jak i wizerunkowym.

 

Program Promocji Ciepła Systemowego został objęty honorowym patronatem Pawła Sałka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej. Docenione zostały przede wszystkim działania Ciepła Systemowego na rzecz edukacji ekologicznej, kampanie promocyjne oraz akcje charytatywne realizowane w ramach programu. To ważny moment w rozwoju Programu i marki Ciepła Systemowego, oznaczający że działania komunikacyjne są zauważane już nie tylko wśród konsumentów i otoczenia biznesowego branży oraz w mediach, ale również na szczeblu legislacyjnym.