×
Veolia Energia Łódź S.A. oferuje usługę legalizacji ciepłomierzy do wody typu dystrybucyjnego.
Posiadamy stanowiska pomiarowe, zatwierdzone Decyzjami Głównego Urzędu Miar w zakresie sprawdzeń:
  • przeliczników wskazujących,
  • par czujników temperatury,
  • przetworników przepływu od Qp=0,6m3/h do Qp=15m3/h włącznie.
Kontrola metrologiczna zostaje zakończona nałożeniem urzędowych cech legalizacyjnych.
Szczegóły oferty znajdziecie Państwo w ZAŁĄCZNIKU.

Attachments