×

Pracownicy Zespołu Obsługi Klienta udzielą Państwu wszelkich informacji na temat:

 • zawarcia umowy sprzedaży/kompleksowej dostarczania ciepła
 • aktualizacji danych strony umowy
 • możliwości korzystania z ciepła systemowego przez cały rok
 • warunków zmiany zamówionej mocy cieplnej
 • zasad modernizacji węzłów cieplnych, w tym również rozbudowy węzłów centralnego ogrzewania o moduł c.w.u./wentylacji/klimatyzacji
 • świadczenia usług okołociepłowniczych
 • wystawionych faktur za ciepło
 • aktualnej taryfy dla ciepła / cen i stawek opłat

e-mail: veolialodz-bok@veolia.com

Pracownicy Działu Zarządzania Wierzytelnościami udzielą Państwu wszelkich informacji na temat:

 • stanu salda
 • zwrotu nadpłaconych środków pieniężnych
 • warunków spłaty zadłużenia
 • warunków i zasad zabezpieczenia wierzytelności Spółki
 • podejmowanych działań windykacyjnych

e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com

Rozpatrywanie reklamacji związanych z umowami sprzedaży ciepła:

e-mail: veolialodz-bok@veolia.com