×

Usługi związane z rozliczaniem za zużytą energię cieplną

Veolia Energia Łódź proponuje szereg usług związanych z rozliczaniem budynków za zużytą energię cieplną. Nasza usługa pozwoli Państwu na spełnienie wymogu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, na mocy której zarządcy mają obowiązek prowadzenia dla każdego z budynków rozliczeń za ciepło na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o ciepłomierze.
Obowiązek ten dotyczy również grup budynków zasilanych z grupowego węzła cieplnego, gdzie właściciele mają obowiązek wyposażyć budynki w ciepłomierze, niezależnie od urządzeń pomiarowych zainstalowanych na węźle.

W odpowiedzi na przytoczone wyżej wymagania prawne, w zależności od Państwa potrzeb, jesteśmy w stanie świadczyć następujące usługi:

  1. legalizację posiadanych przez Państwa liczników ciepła,
  2. montaż nowych liczników ciepła – montażu dokonują pracownicy Veolii Energii Łódź (w tym z opcją finansowania w formie leasingu),
  3. przyjęcie do rozliczeń za sprzedane ciepło wskazań podliczników ciepła i wykazywanie na fakturze za ciepło zużyć na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej każdego budynku,
  4. montaż dodatkowych wodomierzy wody zimnej przed wymiennikiem c.w.u. i określanie wskaźników dotyczących ilości ciepła zużywanych na podgrzanie 1m sześć. wody użytkowej,
  5. stały monitoring pracy węzła cieplnego w oparciu o system telemetrii, polegający na zapewnieniu dostępu on-line do danych o zużyciu ciepła przez budynek, parametrów pracy węzła cieplnego (np. temperatury wody w instalacji) oraz automatycznego obliczania wybranych wskaźników.

Usługi powyższe możemy świadczyć dla węzłów cieplnych zasilanych w ciepło przez Veolię Energię Łódź z łódzkiej sieci ciepłowniczej oraz dla węzłów cieplnych zasilanych z innych systemów ciepłowniczych na terenie całego województwa łódzkiego.