×

Oszczędzanie energii jest ważnym elementem odpowiedzialności każdego z nas za aktualny rozwój i przyszłość planety. Każdego dnia, w każdej sferze naszego życia, dzięki zmianie nieistotnych z pozoru zachowań, możemy zaoszczędzić energię oraz zredukować emisję gazów cieplarnianych, a przez to mieć swój wkład w ochronę środowiska naturalnego. W naszym najbliższym otoczeniu oszczędności pojawiają się jako konsekwencja zmian gospodarczych, ekonomicznych i społecznych zachodzących w makro skali. Oszczędzanie paliw i energii z nich wytwarzanej na stałe zostało wpisane do ustawodawstwa europejskiego, strategii rozwoju krajów, regionów i miast. Takie zachowanie znajduje również ważne miejsce w gospodarstwach domowych gdzie energia elektryczna, ciepło i woda nalezą do podstawowych składników naszej egzystencji.

 

Oszczędzanie w bezpośrednim rozumieniu powinno przekładać się na obniżenie kosztów korzystania z np. z ciepła. Jednak oszczędzanie ciepła musi być racjonalne tzn. że ograniczenie kosztów ogrzewania musi odbywać się przy zachowaniu warunków komfortu cieplnego. Ponadto efektywne oszczędzanie ciepła powinno być poprzedzone szeregiem inwestycji w poprawę stanu technicznego budynku (m.in. wymiana okien, modernizacja i regulacja instalacji wewnątrz budynku, docieplenie ścian). Nasze zachowania oszczędnościowe nie mogą również negatywnie wpływać na warunki życia innych mieszkańców oraz na sam budynek. Zawilgocenia, zagrzybienia są właśnie efektem nieracjonalnego oszczędzania nastawionego tylko na uzyskanie krótkoterminowej korzyści finansowej.

 

Aby nasze zachowania oszczędnościowe były efektywne przedstawiamy kilka podstawowych zasad stosowanych dla ciepła, ciepłej wody i energii elektrycznej: