×
W elektrociepłowni nr 4 (EC4) w Łodzi Veolia wytwarza energię również w oparciu o paliwo pochodzące z biomasy.
W procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła systemowego w kogeneracji Veolia Energia Łódź uzyskuje ponad 15% udział energii zielonej w całości energii wytwarzanej w EC4 dzięki realizacji projektu konwersji kotła węglowego na kocioł przystosowany w 100% do spalania biomasy.
Dzięki takim inwestycjom Veolia systematycznie ogranicza wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, a tym samym pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój miast i poprawia jakość życia mieszkańców.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców Veolia opracowała certyfikat „Zielone Ciepło”. Stanowi on potwierdzenie ilości ciepła pochodzącego ze źródeł OZE oraz określa wielkości zaoszczędzonego paliwa (węgla) i ograniczonej emisji CO2. Dla odbiorców certyfikat jest potwierdzeniem, że ciepło systemowe  dostarczone do danego obiektu pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji oraz że zostało ono wytworzone ze źródeł OZE.