×

Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla mieszkańców Łodzi, przekazała śluzę dezynfekcyjną z systemem dezynfekcji FHC, która będzie służyła pensjonariuszom i personelowi 5. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi. Śluza wraz ze 100 litrami płynu dezynfekcyjnego będą wykorzystane w codziennym funkcjonowaniu DPS-u zapewniając bezpieczeństwo jego mieszkańcom w czasie pandemii. #EveryDayHeroes