×

W Veolii rozpoczął się 9. Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego tematem przewodnim jest „Bezpieczny odruch”. W ramach 9. MTB odbędą się zajęcia, spotkania, warsztaty, konkursy i wiele innych przedsięwzięć aktywizujących pracowników i uświadamiających im, że bezpieczeństwo jest w naszych rękach i każdy z nas może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w swoim środowisku pracy.

Z tej okazji życzymy Wszystkim Pracownikom tylko bezpiecznych dni pracy i powrotów do domu i zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego z udziałem dzieci i wnuków pracowników Veolii, którzy w lipcu odwiedzili elektrociepłownię EC4. FILM

Veolia Energia Łódź znalazła się w gronie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Za działalność prowadzoną na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także za współdziałanie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zostaliśmy wyróżnieni Zieloną Kartą, którą odebrał Hilary Kajak, dyrektor ds. społecznych podczas uroczystej gali w Warszawie.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca ponad 160 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Przez obecność w Forum Liderów Veolia ma m.in. możliwość budowania partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki.

Veolia Energia Łódź została przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Decyzję podjęła Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Ze względu na pandemię uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy została przeniesiona na wiosnę 2021 roku. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 153 przedsiębiorstwa (głównie duże), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

– Niezmiernie cieszy  mnie decyzja przyjmująca  Veolię Energię Łódź  do grona przedsiębiorców Forum Liderów Bezpieczeństwa – podkreśla Magdalena Walasiak-Rogulska, dyrektor QHSE Veolii Energii Łódź. – To z jednej strony potwierdzenie,  ze nasza spółka  dba o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. Z drugiej strony, pozytywna decyzja organizacji weryfikującej  – CIOP,  to impuls do jeszcze aktywniejszego działania w tym obszarze – dodaje.

W tegorocznej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa w Veolii Energii Łódź, odbywającego się pod hasłem “Polowanie na zagrożenia” dostępny był ciekawy i bardzo zróżnicowany program. Mając na uwadze trudny czas Covid-19, prowadzone były zajęcia zdalne, a te zorganizowane na świeżym powietrzu były dobrze przemyślane i realizowane w sposób bezpieczny. Uczestnicy mogli liczyć na dużo praktyki, porad oraz inspiracji, między innymi podczas trzech warsztatów w nurcie EKO, które pokazały nam, jak być prawdziwym Zerowasterem. Film z wydarzenia można obejrzeć TUTAJ.
Ponieważ jedną z misji naszej organizacji jest nieustająca poprawa bezpieczeństwa pracy naszych pracowników i wykonawców – tegoroczny Tydzień był kolejną okazją do intensywnej pracy nad prawidłowym rozwojem naszych zachowań i treningu bezpiecznych postaw.