×

W EC1 odbyło się podsumowanie zrealizowanych testów kontrolowanej próby pracy wyspowej wydzielonych bloków elektrociepłowni EC3 i EC4 w Łodzi. Testy zostały przeprowadzone w ramach rozpoczętych przez Grupę Veolia we  wrześniu 2022 r. przygotowań do sprawdzenia gotowości do aktywnej reakcji naszych bloków ciepłowniczych na blackout w Krajowym Systemie Energetycznym.

Próba przebiegła pomyślnie, przyniosła wiele wniosków i spostrzeżeń. Była również swego rodzaju poligonem dla naszych pracowników i instytucji oraz firm współpracujących, którzy wzorowo wypełnili swoje zadania.

Przeprowadzanie prób jest bardzo ważne z punktu widzenia bieżącej działalności, ale również w kontekście testowania przygotowania spółki na zdarzenia zakładające scenariusze m.in. blackoutu.