×

Veolia Energia Łódź zorganizowała kolejną edycję Seminarium Ciepła Systemowego, które było częścią dorocznego spotkania członków Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych z Łodzi oraz prezesów zarządów spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa łódzkiego.

Podczas prezentacji i dyskusji zaprezentowano kluczowe inwestycje w mieście, które korzystają z ciepła systemowego z Veolii. Omówiono plan letnich przerw remontowo-modernizacyjnych w dostawie ciepła oraz zaprezentowano nowy moduł wyszukiwarki tych przerw dostępny na stronie internetowej łódzkiej Veolii. Uczestnicy zostali zapoznani z aktualną unijną dyrektywą o efektywności energetycznej i nowymi obowiązkami dotyczącymi zarządców nieruchomości związanymi z wyposażeniem lokali w liczniki posiadające zdalny odczyt. Zaprezentowano projekt monitorowania jakości powietrza w Łodzi.

Spółdzielcy otrzymali dyplomy za korzystanie z e-faktury, ze szczególnym podkreśleniem wymiaru ekologicznego tego rozwiązania. Dyplomy otrzymali również spółdzielcy, którzy współpracują z Veolią w projektach pozyskiwania białych certyfikatów.

Pod takim hasłem trwa czterotygodniowa ogólnopolska kampania reklamowa Ciepła Systemowego w radiu, sieci reklamowej Google Ads, wyszukiwarce Google oraz na Facebooku. W spotach radiowych usłyszymy znany głos Ksawerego Jasieńskiego, który zainteresuje słuchaczy ciekawostkami, wskazując proste sposoby na oszczędzanie pieniędzy, zasobów i środowiska. W treści spotów podpowiadamy, że korzystając z ciepła systemowego oszczędzamy także zdrowie. Spółki Veolii z Warszawy, Łodzi i Poznania będą kontynuować kampanię w lokalnych rozgłośniach począwszy od 4 marca.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zorganizowało debatę pod hasłem: Kogeneracja – czyste powietrze dla miast
(więcej…)

Przedstawiciele Veolii Energia Łódź uczestniczyli w X Seminarium Szkoleniowo-konsultacyjnym dla członków SFZNS
(więcej…)

O przyszłości kogeneracji w Polsce rozmawiali przedstawiciele Veolii podczas IV Konferencji „Kogeneracja”
(więcej…)

1 2 3 4 5