×

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. podmiotem odpowiedzialnym za obsługę Klienta w zakresie dostaw ciepła i produktów okołoenergetycznych będzie

Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o.

 

Zmiana nie ma wpływu na warunki umowy i zobowiązania zawarte z Klientami Veolii Energii Łódź S.A.

Adres i dane spółki Veolia Energia Łódź S.A. (KRS, NIP, REGON) oraz adres i dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta nie ulegną zmianie.

Nasi Klienci nie muszą podejmować żadnych czynności formalnych. Umowy sprzedaży ciepła oraz pozostałe umowy pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Sposób obsługi wszelkich spraw i zgłaszania awarii pozostanie bez zmian.

Powodem przeniesienia obsługi Klienta do spółki Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o. jest centralizacja procesów handlowych w Grupie Veolia w Polsce. Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o. to nowa spółka zapewniająca kompleksowe rozwiązania energetyczne, m.in. w zakresie obsługi procesu przyłączenia do sieci ciepłowniczej, sprzedaży ciepła, energii elektrycznej i gazu.

W przypadku pytań zespół pracowników Veolii Energii Łódź S.A. pozostaje do Państwa dyspozycji.

15 września 2016 r. Veolia Energia Łódź rozpoczęła dostawy ciepła systemowego dla Konstantynowa Łódzkiego z łódzkiej sieci ciepłowniczej.
(więcej…)

Veolia Energia Łódź podpisała kontrakt na dostawy ciepła systemowego do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na łódzkim osiedlu Stoki.
(więcej…)