×

Spośród 68 812 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w listopadzie 2020 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł uzyskały 1473 firmy z województwa łódzkiego. Na VI miejscu wymieniona została Veolia Energia Łódź. Do powstania rankingu wykorzystane zostały wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego za lata 2018-2019. Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki prowadzi Instytut Europejskiego Biznesu od 2008 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw.