×

Veolia Energia Łódź znalazła się w gronie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Za działalność prowadzoną na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także za współdziałanie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zostaliśmy wyróżnieni Zieloną Kartą, którą odebrał Hilary Kajak, dyrektor ds. społecznych podczas uroczystej gali w Warszawie.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca ponad 160 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Przez obecność w Forum Liderów Veolia ma m.in. możliwość budowania partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki.

Veolia Energia Łódź została przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Decyzję podjęła Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Ze względu na pandemię uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy została przeniesiona na wiosnę 2021 roku. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 153 przedsiębiorstwa (głównie duże), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

– Niezmiernie cieszy  mnie decyzja przyjmująca  Veolię Energię Łódź  do grona przedsiębiorców Forum Liderów Bezpieczeństwa – podkreśla Magdalena Walasiak-Rogulska, dyrektor QHSE Veolii Energii Łódź. – To z jednej strony potwierdzenie,  ze nasza spółka  dba o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. Z drugiej strony, pozytywna decyzja organizacji weryfikującej  – CIOP,  to impuls do jeszcze aktywniejszego działania w tym obszarze – dodaje.