×

Ćwiczenie pod kryptonimem „TARCZA-2018” odbyło się na terenie elektrociepłowni EC4 Veolii Energii Łódź, zakładu podlegającego szczególnej ochronie i kluczowego dla funkcjonowania infrastruktury miasta oraz ważnego dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Głównym jego celem było sprawdzenie wyszkolenia wojska, policji, straży poż., ratowników medycznych i doskonalenie współpracy ekip ratunkowych, technicznych i pomocniczych, w tym również służb Veolii Energii Łódź, podczas prowadzenia operacji obronnej.

Zgodnie ze scenariuszem terroryści zaatakowali elektrociepłownię, otworzyli ogień do pracowników ochrony oraz podłożyli materiały wybuchowe, które zdetonowali. To spowodowało uszkodzenie zbiorników z paliwem, w tym pożar jednego z nich. W ćwiczeniu zorganizowanym przez Wojewodę Łódzkiego wzięło udział łącznie 76 podmiotów w tym m.in. Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny KWP w Łodzi, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 9. Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Nieetatowa Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Veolii. Przebieg ćwiczeń był relacjonowany przez lokalne i ogólnopolskie media.