×

Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla mieszkańców Łodzi, przekazała śluzę dezynfekcyjną z systemem dezynfekcji FHC, która będzie służyła pensjonariuszom i personelowi 5. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi. Śluza wraz ze 100 litrami płynu dezynfekcyjnego będą wykorzystane w codziennym funkcjonowaniu DPS-u zapewniając bezpieczeństwo jego mieszkańcom w czasie pandemii. #EveryDayHeroes   

Veolia Energia Łódź, producent i dostawca ciepła systemowego dla mieszkańców Łodzi, przekazała 1000 fartuchów i masek ochronnych personelowi medycznemu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Wyposażenie ochrony osobistej będzie wykorzystane w walce jaką medycy toczą z koronawirusem SARS-CoV-2. #EveryDayHeroes