×

Transformacja ekologiczna: czy (nadal) jesteśmy na nią gotowi? Debata na temat ekologii wkroczyła w nową fazę, której celem jest zbudowanie spójnej wizji postępowania.

Mimo że zgadzamy się co do zagrożeń wobec naszej planety i ludzkości, wiemy, że ten temat nadal budzi kontrowersje i dzieli społeczeństwo. Jest wiele propozycji walki ze zmianami klimatu, utratą bioróżnorodności i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, ale wprowadzenie zielonych rozwiązań na dużą skalę rodzi fundamentalne pytanie: Czy jesteśmy społecznie, ekonomicznie i kulturowo na to gotowi?

Na to pytanie odpowiada Barometr Transformacji Ekologicznej, który został przeprowadzony na próbie reprezentującej ponad połowę światowej populacji na pięciu kontynentach.

Celem Barometru jest rozpoczęcie dyskusji społecznej, której efektem będzie zrozumienie i akceptacja czynników wpływających na transformację ekologiczną oraz wypracowanie konkretnego planu działania.

Barometr Transformacji Ekologicznej: Zasięg badania to aż 26 krajów (5 kontynentów). Uczestniczyło w nim ponad 29 500 respondentów, z każdego kraju reprezentowana była grupa licząca od 1 000 do 2 000 osób. Dobór krajów do badania nie był przypadkowy – kluczowymi kryteriami wyboru były potencjał demograficzny oraz wpływ na emisję gazów cieplarnianych danego kraju. Łącznie kraje uczestniczące w ankiecie zamieszkuje niemal 60% światowej populacji, są one odpowiedzialne za 67% globalnej emisji gazów cieplarnianych i generują 77% światowego PKB.

Główne wnioski:

Planetę dotykają problemy środowiskowe

2/3 światowej populacji czuje się bezbronna wobec zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi lub zanieczyszczeniem środowiska

64% ludzi odczuwa zagrożenie dla swojego zdrowia i czuje się narażona na ryzyko zdrowotne (64% odczuwa problemy zdrowotne, a 58% zgłasza problemy ze zdrowiem psychicznym)

Musimy działać, aby całkowicie zmienić kierunek

65% ludzi uważa, że byliby skłonni zmienić swoje nawyki i zaakceptować nieco wyższe koszty życia, jeśli działania na rzecz środowiska, pomogłyby chronić ich zdrowie

66% populacji jest przekonana, że bierność będzie kosztować ludzkość więcej niż działania na rzecz środowiska

Dekarbonizacja, redukcja zanieczyszczeń i odnowienie zasobów świata:

Ponad 2/3 światowej populacji jest w stanie zapłacić więcej za:

energię produkowaną lokalnie z odpadów nienadających się do recyklingu

wodę, owoce i warzywa, a tym samym przyczyniać się finansowo do rozwiązań, które zmniejszają zanieczyszczenie wody i gleby

66% ankietowanych (+13% w porównaniu z edycją z 2022 r.), jest skłonnych pić wodę z recyklingu oczyszczonych ścieków, zmniejszając w ten sposób ryzyko niedoboru wody

Co na to Polacy?

88% Polaków jest przekonana, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu

70% Polaków czuje się narażonych i podatnych na ryzyko związane ze zmianami klimatu lub zanieczyszczeniem środowiska

61% Polaków uważa, że przyszłość jest nadal w naszych rękach i że mamy wpływ na ograniczenie zmian klimatu i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

61% Polaków uważa, że bierność będzie kosztować ludzkość więcej niż działania na rzecz środowiska

 

Veolia Energia Łódź była partnerem konkursu plastycznego „Dbajmy o naszą planetę”, który zorganizowała redakcja łódzkiej Gazety Wyborczej. Warsztaty dedykowane były dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: do 7 lat i od 8 do 12 lat. Dzieci miały za zadanie narysować lub namalować pracę plastyczną związaną z ochroną środowiska, mieszczącą się w temacie konkursu. Powstały 104 prace: 80 prac wykonały dzieci w wieku do 7 lat, 24 prace zostały wykonane przez dzieci mające od 8 do 12 lat. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań związanych z ochroną środowiska wśród dzieci z Łodzi i regionu. Partnerami konkursu oprócz Veolii są ABM Jędraszek i Port Łódź.

Część z finałowych prac konkursowych można obejrzeć poniżej.

117 prac wpłynęło na konkurs plastyczny dla dzieci „Dbajmy o naszą planetę” w ramach kampanii „Środowisko – to ważne”, której pomysłodawcą była łódzka Gazeta Wyborcza, a partnerami Port Łódź i Veolia Energia Łódź. Kapituła konkursu wybrała po trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które nagrodziła bonami wartościowymi. Wybór był niezwykle trudny, ponieważ wszyscy autorzy włożyli w swoje prace maksimum zaangażowania.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom. Wielkie brawa!