×

W elektrociepłowni EC4 łódzkiej spółki Veolii odbyły się wspólne ćwiczenia Zakładowej Służby Ppoż. z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, które miały na celu synchronizację i doskonalenie ewentualnych działań ratowniczych. Z uwagi na specyfikę obiektów i instalacji, które znajdują się w elektrociepłowni oraz bezpieczeństwo pracujących w niej osób, takie ćwiczenia odbywają się co najmniej 2 razy w roku. Ich zakres odzwierciedla prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w obiektach i instalacjach elektrociepłowni zarówno operacyjnych jak administracyjnych.  W harmonogramie ćwiczeń jest również ewakuacja ludzi (pracowników) z zagrożonych stref. Współdziałanie zakładowych służb  i zawodowych strażaków ma na celu doskonalenie procedur i czynności z nich wynikających, realizowanych podczas normalnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Film z ćwiczeń TUTAJ

Z okazji Jubileuszu 145-lecia Łódzkiej Zawodowej Straży Pożarnej Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wręczył medale okolicznościowe dla Anny Kędziory-Szwagrzak, prezes zarządu Veolia Energia Łódź oraz Artura Kina, dyrektora operacyjnego łódzkiej spółki. Komendant docenił tym samym wkład Veolii w ochronę przeciwpożarową miasta Łodzi.

Veolia Energia Łódź przekazała darowiznę w postaci sprzętu ratownictwa chemicznego i wysokogórskiego dla Jednostek Ratowniczo Gaśniczych KM PSP w Łodzi. Przekazane wyposażenie będzie służyło do codziennych działań strażaków-ratowników. W imieniu spółki darowiznę przekazali Artur Kin i Hilary Kajak, członkowie zarządu. Spotkanie z dowództwem Komendy Miejskiej PSP w Łodzi było również okazją do rozmów o dotychczasowej i przyszłej wzajemnej współpracy.