×

Pracownicy Veolii Energii Łódź aktywnie włączyli się w obchody tegorocznego Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Oto kilka z podjętych inicjatyw:

  1. Dzieci naszych pracowników wykonały prace plastyczne z odpadów. Wpłynęło kilkanaście prac, a komisja miała trudne zadanie żeby wyłonić zwycięzców.
  2. Grupa wolontariuszy zaangażowała się w prace porządkowe i odświeżanie ogrodu dla motyli, zlokalizowanego na terenie EC4.  Akcja wolontariatu ogrodniczego była wyrazem troski o środowisko naturalne oraz promowaniem bioróżnorodności w miejscu pracy. Poprzez stworzenie przyjaznego ogrodu dla motyli, chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzebę ochrony tych owadów, które są niezbędne dla zapylania roślin i utrzymania równowagi ekologicznej.
  3. Mobilny serwis rowerowy w osobie DJ Lizarda, wykonał niezbędne prace serwisowe w pojazdach naszych pracowników. Inicjatywa była wyrazem troski o naszą planetę i miała na celu zachęcenie do podejmowania proekologicznych wyborów w codziennym życiu, takich jak korzystanie z rowerów zamiast samochodów podczas dojazdów do pracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w ww. inicjatywach, doceniamy Wasze zaangażowanie i wkład w tworzenie bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska otoczenia.