×

Archiwalne zdjęcia autorstwa Wiktora Jekimenki ze zbioru „Energia czasu” są częścią wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”, którą mogą oglądać mieszkańcy 6 sześciu miast. W Łodzi wystawa była zorganizowana w przestrzeniach Monopolis.

Projekt wystawienniczy przygląda się fenomenowi architektonicznemu po 1918 roku na terenie Polski. W 2019 roku w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki poddane były analizie wycinki historii pięciu miast: Krakowa, Warszawy, Lublina, Poznania i Katowic. W edycji 2022 do dyskusji włączyły się regionalne oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich w Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie oraz Radomiu. Naukowcy z  Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki waz z lokalnymi kuratorami przyglądali się zmianom w krajobrazie architektonicznym oraz zdefiniowali tożsamość ww. sześciu miast.

Wystawa jest efektem dyskusji o zachodzących zmianach w polskiej architekturze i urbanistyce ostatniego stulecia. Poprzez nią promowana jest polska kultura architektoniczna oraz przyczynkiem do refleksji nad naszym otoczeniem i jakością przestrzeni, w której żyjemy.