×

Sad owocowy z drzewami starych odmian, został posadzony przed Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Sad powstał w ramach projektu „Owoce pamięci”, realizowanego w przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki i Veolią Energią Łódź, która od wielu lat współpracuje z ICZMP jako dostawca ciepła oraz realizując projekty społeczne i zdrowotne.

Wspólnie posadzone drzewa owocowe starych odmian będą tworzyć miłą dla pacjentów i personelu Instytutu przestrzeń i wpiszą się w kolejne planowane działania, zgodne z celami kształtowania bioróżnorodności i zagospodarowania wolnych  obszarów wokół tego, ważnego nie tylko dla Łodzian, szpitala.