×

Wolontariusze z Veolii wzięli udział w kolejnej akcji wolontariatu pracowniczego. Jej celem były działania na rzecz drobnych zwierząt w elektrociepłowni EC4. W ramach projektu „Pomagamy małym i bezbronnym” realizowanego przy finansowym wsparciu Fundacji Veolia Polska pracownicy Veolii Energia Łódź, Veolii Energia Polska i Veolii Energia Contracting Polska dokonali fragmentacji siedlisk poprzez budowę przepustów pod ogrodzeniem w obszarze zadrzewionym, zainstalowali siatkę zabezpieczającą na zbiorniku przed wpadaniem żab do środka oraz zamocowali domki dla owadów.

Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy wszystkich chętnych do kolejnych działań na rzecz rozwoju bioróżnorodności.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. podmiotem odpowiedzialnym za obsługę Klienta w zakresie dostaw ciepła i produktów okołoenergetycznych będzie

Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o.

 

Zmiana nie ma wpływu na warunki umowy i zobowiązania zawarte z Klientami Veolii Energii Łódź S.A.

Adres i dane spółki Veolia Energia Łódź S.A. (KRS, NIP, REGON) oraz adres i dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta nie ulegną zmianie.

Nasi Klienci nie muszą podejmować żadnych czynności formalnych. Umowy sprzedaży ciepła oraz pozostałe umowy pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Sposób obsługi wszelkich spraw i zgłaszania awarii pozostanie bez zmian.

Powodem przeniesienia obsługi Klienta do spółki Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o. jest centralizacja procesów handlowych w Grupie Veolia w Polsce. Veolia Energy Contracting Poland sp. z o.o. to nowa spółka zapewniająca kompleksowe rozwiązania energetyczne, m.in. w zakresie obsługi procesu przyłączenia do sieci ciepłowniczej, sprzedaży ciepła, energii elektrycznej i gazu.

W przypadku pytań zespół pracowników Veolii Energii Łódź S.A. pozostaje do Państwa dyspozycji.