×

Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki odwiedził na zaproszenie Veolii Energii Łódź elektrociepłownię EC4. Zapoznał się z bieżącą działalnością producenta i dostawcy ciepła systemowego dla Łodzi. Przedstawiciele Veolii zaprezentowali kluczowe projekty związane między innymi z dekarbonizacją łódzkiego systemu ciepłowniczego. Wizyta na terenie zakładu dotyczyła również wymiaru środowiskowego produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Veolia Energia Łódź otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego 2019 w kategorii „Innowacyjność”. Zgłoszonym projektem było: Produkcyjne wdrożenie technologii IoT w dziedzinie telemetrii w branży ciepłowniczej – wyposażenie węzłów cieplnych w urządzenia telemetryczne wykonane w technologii IoT. Podmiotem zgłaszającym łódzką spółkę była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest przyznawana już po raz piętnasty. W konkursie zostaną wyróżnione firmy, które przyczyniły się do rozwoju i unowocześnienia gospodarki województwa łódzkiego. Zgłoszenia oceni kapituła, w której zasiadają przedstawiciele świata nauki, organizacji gospodarczych i społecznych, szefowie instytucji publicznych i mediów.

Ćwiczenie pod kryptonimem „TARCZA-2018” odbyło się na terenie elektrociepłowni EC4 Veolii Energii Łódź, zakładu podlegającego szczególnej ochronie i kluczowego dla funkcjonowania infrastruktury miasta oraz ważnego dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Głównym jego celem było sprawdzenie wyszkolenia wojska, policji, straży poż., ratowników medycznych i doskonalenie współpracy ekip ratunkowych, technicznych i pomocniczych, w tym również służb Veolii Energii Łódź, podczas prowadzenia operacji obronnej.

Zgodnie ze scenariuszem terroryści zaatakowali elektrociepłownię, otworzyli ogień do pracowników ochrony oraz podłożyli materiały wybuchowe, które zdetonowali. To spowodowało uszkodzenie zbiorników z paliwem, w tym pożar jednego z nich. W ćwiczeniu zorganizowanym przez Wojewodę Łódzkiego wzięło udział łącznie 76 podmiotów w tym m.in. Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny KWP w Łodzi, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, 9. Łódzka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Nieetatowa Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Veolii. Przebieg ćwiczeń był relacjonowany przez lokalne i ogólnopolskie media.

 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zorganizowało debatę pod hasłem: Kogeneracja – czyste powietrze dla miast
(więcej…)