×

Nowa Energia dla Łodzi Dbamy o środowisko naturalne i zasoby – dekarbonizujemy łódzki system ciepłowniczy.

Nowa Energia dla Łodzi Wdrażamy rozwiązania systemowe – współpracujemy z miastem, instytucjami, organizacjami i społecznością lokalną w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.

Nowa Energia dla Łodzi Działamy wspólnie – prowadzimy działania edukacyjne i społeczne na rzecz ochrony klimatu i poprawy warunków życia w mieście.

Znajdziesz nas też na https://www.facebook.com/NowaEnergiaDlaLodzi/

Wszystko, co robimy na co dzień, robimy z myślą o komforcie i bezpieczeństwie Twoim i Twoich najbliższych. Nasz wzrok sięga dużo dalej niż zaspokajanie codziennych potrzeb. Równie uważnie patrzymy w przyszłość. Dla nas korzystanie z zasobów natury to jednocześnie zobowiązanie, by chronić je z troski o przyszłe pokolenia. Przedstawiamy naszą najnowszą produkcję z udziałem pracowników i ich rodzin dostępną TUTAJ