×

Veolia Energia Łódź, jako kontynuator tradycji energetycznych w Łodzi, jest ważnym partnerem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia. W ramach Jubileuszu łódzka Veolia została wyróżniona przez centralę SEP za zasługi dla rozwoju polskiej elektroenergetyki.  SEP Oddział w Łodzi i Veolia Energia Łódź wspólnie realizują wiele przedsięwzięć badawczych i naukowych, szkoleniowych, historycznych służących nie tylko środowisku energetycznemu ale również mieszkańcom miasta i regionu. Z grona pracowników naszej spółki wywodzą się byli i obecni prezesi SEP: Lech Grzelak, Andrzej Boroń i Władysław Szymczyk. Działalność Oddziału charakteryzuje się dążeniem do rozwoju nauki i elektryki, kształcenia młodych kadr technicznych, wdrażaniu postępu technicznego i integracji środowiska elektryków i energetyków. Jubilatowi gratulujemy i życzymy kolejnych lat w dążeniu do realizacji swoich celów statutowych.