×

Veolia od parunastu lat współpracuje z Teatrem Powszechnym w Łodzi również w projektach o charakterze CSR takich jak „Teatr dla niewidomych i słabo widzących”.

Veolia od parunastu lat współpracuje z Teatrem Powszechnym w Łodzi również w projektach o charakterze CSR takich jak „Teatr dla niewidomych i słabo widzących”.

Projekt jest jedynym tego typu w Polsce i unikatowym w skali europejskiej. Spektakle w ramach Teatru dla niewidomych posługują się symboliczną dekoracją i kostiumami, a większy nacisk położony jest na efekty m.in. dźwiękowe. W przedstawieniach czytane są także didaskalia.

Teatr czytany jest jedną z ważnych inicjatyw w mieście pozwalającą osobom niewidomym i słabowidzącym na uczestnictwo w życiu kulturalnym.

 

fot. Teatr Powszechny w Łodzi